Subsidies

MIT-Haalbaarheid

Wilt u de technische of economische haalbaarheid van uw projectidee in kaart brengen? Vraag dan MIT Haalbaarheid subsidie aan van het programma Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). U krijgt tot € 20.000,- subsidie voor de kosten van een haalbaarheidsonderzoek. De subsidie voor de MIT haalbaarheid opent jaarlijks in april voor aanvragen. De verwachting is dat is dit in 2024 ook het geval gaat zijn. Zodra er meer bekend is over de definitieve openstelling in 2024 updaten we deze pagina.

Voor wie is de MIT Haalbaarheid?

U komt in aanmerking voor MIT Haalbaarheid als u mkb’er bent en actief bent één of meer van de volgende sectoren: GEWIJZIGD: Klimaat en Energie Gezondheid & Zorg Veiligheid Sleuteltechnologieën Landbouw, Water en Voedsel Maatschappelijk Verdienvermogen NIEUW: Circulaire Economie NIEUW: Digitalisering

Wat komt in aanmerking voor MIT Haalbaarheid?

U kunt vanuit dit instrument subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsproject. Oftewel u wilt onderzoeken of uw projectidee haalbaar is. Dat kan technologisch zijn, bijvoorbeeld industrieel onderzoek of een inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners. Maar ook economisch, bijvoorbeeld een marktverkenning of concurrentieanalyse. Met dit instrument kunt u dus al een klein gedeelte industrieel onderzoek en ontwikkeling doen:

De subsidiebijdrage van MIT Haalbaarheidsprojecten

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 20.000,- per haalbaarheidsproject.

Medewerker van SubCode

Vragen over onze dienstverlening? Jasper hoort graag van je.

Stuur Jasper een e-mail
Deel deze pagina
met jouw collega
Doe de subsidiecheck
Doe de scan
Doe de scan