top of page

ONZE DIENSTEN

Modern Digital Watch

INVENTARISATIE

SubCode voert een vrijblijvende subsidiescan uit op basis van uw projecten en bedrijfsactiviteiten. U krijgt een beeld van de voor u kansrijke subsidies en fiscale regelingen die relevant zijn voor uw organisatie.

Het typen op Laptop

AANVRAGEN

Heeft u een project of idee dat u graag tot leven zou willen brengen? Na afronding van de subsidiescreening kan mogelijk een aanvraag worden opgesteld en ingediend bij de subsidieverstrekker. SubCode beschikt over ruime ervaring met het opstellen van subsidieaanvragen. Bovendien hebben wij toegang tot een netwerk van specialisten waar specifieke kennis ingewonnen wordt.

Zakenlieden met Paraplu

COMPLIANCE

Het is mogelijk om administratieve ondersteuning van ons te ontvangen tijdens de uitvoerings- of verantwoordingsfase. Daarbij kunt u denken aan een preventieve controle van de verplichte subsidieadministratie, of aan het opstellen van een tussen- of eindrapportage ten behoeve van de subsidieverantwoording.

Diensten : Diensten
bottom of page