Subsidies

MDIEU: Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden

De regeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven & Eerder Uittreden (MDIEU) is een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De subsidie stimuleert een gemotiveerde, gezonde en productieve werkomgeving. Voor de periode 2021 t/m 2025 is er € 964 miljoen beschikbaar gesteld. In 2024 zijn er twee aanvraagtijdvakken: in april en in september kunt u dan subsidie aanvragen.

Wie komt in aanmerking voor MDIEU subsidie?

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Bijvoorbeeld voor het slimmer roosteren bij nachtwerk, een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten of om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen.

blob

Waarvoor kunt u MDIEU subsidie aanvragen?

De subsidie is aan te vragen binnen twee typen activiteiten:

Duurzame inzetbaarheid
Met duurzame inzetbaarheid wordt bedoeld dat de werkomgeving zo gemotiveerd, gezond en productief mogelijk wordt gemaakt. Activiteiten kunnen heel divers zijn, maar deze moeten wel onder de volgende thema’s vallen:

- Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen
- Het goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen
- Een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren
- De bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel van Duurzame Inzetbaarheid als van de eigen regie op de loopbaan

Eerder stoppen met werken
Als werkgever kunt u voor subsidie in aanmerking komen wanneer een werknemer eerder stopt met werken. De werknemer moet wel zwaar werk verrichten en over maximaal drie jaar pensioengerechtigd zijn. Daarnaast mag de maandelijkse uitkering niet meer zijn dan het fiscaal vrijgestelde bedrag. U kunt hier alleen subsidie voor aanvragen als er óók sprake is van Duurzame Inzetbaarheid.

MDIEU subsidiebudget en subsidiebijdrage

Voor de periode 2021-2025 is er een budget van € 946 miljoen beschikbaar gesteld. U kunt voor projecten binnen Duurzame Inzetbaarheid 50% subsidie ontvangen, voor projecten binnen eerder stoppen met werken 25% subsidie en voor een bedrijfsanalyse bedraagt het subsidiebedrag € 5.000,-.

Medewerker van SubCode

Vragen over onze dienstverlening? Jasper hoort graag van je.

Stuur Jasper een e-mail
Deel deze pagina
met jouw collega
Doe de subsidiecheck
Doe de scan
Doe de scan